Voor wie?

Huiswerkbegeleiding kan ondersteuning geven aan kinderen in het basisonderwijs en aan jongeren in het voortgezet onderwijs.

Waarom?

Elk kind heeft een periode in zijn schooltijd dat het leren minder goed gaat. Soms komt dat omdat je de stof van een bepaald vak niet begrijpt. Soms zijn er problemen thuis die zo erg afleiden dat je je in de klas niet meer kunt concentreren. En soms kun je je er gewoon niet toe zetten om na schooltijd huiswerk te maken. Deze kinderen hebben (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk.

Wat?

De aandacht kan bijvoorbeeld gaan naar structuur aanbrengen in de leerstof, huiswerk plannen, begeleiden bij het huiswerk maken, hulp bij het maken werkstukken en spreekbeurten, het overhoren van leerstof etc.

Terug naar aanbod