Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er (pedagogisch/didactische) hulp wordt verleend aan kinderen die  wat extra aandacht en zorg kunnen gebruiken. Denk daarbij aan leerproblemen, spraak/taalproblemen, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en aan kinderen die in beelden denken (beelddenkers).

RT puntsgewijs:

  • doelgerichte en intensieve individuele begeleiding en/of begeleiding in kleine groepjes;
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag;
  • planmatig werken: signalering, diagnostisering, remediëring (de uitvoering), evaluatie;
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan;
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen.

(bron: www.lbrt.nl

Terug naar aanbod